• de
 • en
 • sk
 • Novinky

  Konferencia na tému šport - prídu na Slovensko zmeny?

  17. 11. 2022

  V článku sa dočítate:

  • Majú veľké športové podujatia šancu prežiť?
  • Má vláda schému pomoci a ako vníma šport?
  • Aký majú vplyv športové podujatia na životné prostredie a čo by sa malo zmeniť?
  • Čo z toho všetkého vyplýva pre DHL Sereďmaratón?

   

  Slovenský olympijský zväz zorganizoval po 2 pandemických rokoch opäť prezenčnú formu konferencie v Bratislavskom hoteli NH Gate One, kde prišlo okolo 150 účastníkov, organizátorov veľkých športových podujatí, novinárov a športových priaznivcov. Keďže, ako športový klub ŠK Cyklo-Tour Sereď, organizujeme viacero podujatí,  rozhodli sme sa využiť pozvánku účasťou na tejto konferencii. Išlo už o 4.ročník. Témami boli tri ústredné témy – Trvalá udržateľnosť v športe, Šport a verejné politiky, Organizácia veľkých športových podujatí. Spolu sa k téme vyjadrovalo 12 rečníkov z radov olympijskeho výboru, poslancov, politikov, organizátorov podujatí a ďalších. 

   

  Trvalá udržateľnosť v športe

  Konferenciu otvoril prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, kde predstavil obsah konferencie. Úvodná prednáška bola zameraná na aktuálnu situáciu športu vs. ekológia. Každé podujatie by malo mať za cieľ v rámci agendy a aktivít znižovať uhlíkovú stopu, šetrne zaobchádzať so zdrojmi (vodou, potravinami), či obmedzovať jednorazové riady. Vedeli ste, že najhorší dopad na planétu má zo všetkých športov lyžovanie? Vplyvom globálneho otepľovania je veľa krát potrebné zasnežovanie. Ak nezmeníme svoje správanie, tak podľa prognóz máme vodu na cca 30 rokov, pôdy na generovanie plodín na 25 rokov, a hodnoty čistého vzduch tiež nemali dlhodobé prognózy. Na DHL Sereďmaratóne rovnako zavádzame už dlhodobejšie zelené riešenia. Zrušili sme jednorazové plasty a nahradili ich ekologicky ľahšou a rozložiteľnou variantou , igelitové jednorazové tašky sme nahradili viac využiteľnými ruksakmi a pod. Na námestí prebiehajú edukatívno-vzdelávacie aktivity. Ďalšie zlepšenia postupne pripravujeme.

   

  Šport a politika – patria k sebe?

  Otázka či sa má politika a šport spájať, si musí zodpovedať každý sám. Väčšina si povie, že by sa spájať nemali. No nie je to tak. Aktuálna situácia vo svete tiež hovorí niečo iné. Šport však musí byť vnímaný komplexne. Pokiaľ sa nebude strategicky rozvíjať financovanie športu len ťažko môžeme riešiť udržateľnosť. K téme sa vyjadroval prezident SOVŠ, predseda NKÚ, predseda ZMOS, či generálny riaditeľ sekcie športu na ministerstve školstva. Všetci sa však zhodli, že aktuálna schéma pomoci štátu nie je dobre nastavená. Financovanie športu prebieha z každej strany – ministerstvo školstva, vnútra, obrany, financií, úrad vlády z rezervy premiéra, či predsedu vlády, jednotlivých samospráv a pod. Chýbajú informácie o možnostiach podpory, alebo je podpora len minimálna. Najhoršie je, že dokumente „Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030", ktorý vláda schválila v roku 2021, nie je žiadna zmienka o športe. V „Koncepcii športu na roky 2020 – 2026" z dielne MŠVVŠ SR zase síce figuruje viacero plánovaných aktivít, ale o ich financovaní sa tam nepíše takmer nič. Z celkového rozpočtu do športu ide len niečo cez 0,18%. Sme na chvoste EÚ.

  Výsledkom je nedostatočná športová infraštruktúra, chýbajúce telocvične na ZŠ. Kým sa toto nezmení, nevybuduje sa jednotný informačný systém pre lepšie pochopenie jednotlivých odvetví, naďalej sa bude slovenský šport trápiť. Ak  sa pýtate, či je možné organizovať podujatia v tomto období odpoveď je – ÁNO AK... Ak máte myšlienku, ktorú viete predať, máte finančnú podporu partnerov, alebo vlastné zdroje a kontakty. Bez týchto vstupov sa budete trápiť, alebo budete musieť znížiť úroveň podujatia. Rovnako aj pri DHL Sereďmaratóne je podpora verejných zdrojov len na úrovni 22%. Hlavne vďaka partnerom môžeme organizovať športové podujatia pre deti a verejnosť. Za to sme vďační. Žiaľ veľa pekných podujatí skončilo aj kvôli financiám.

   

  Organizácia veľkých športových podujatí

  Organizovať podujatia je možné len na základe personálu a financií. Obe oblasti sú kľúčové, či priznali aj rečníci veľkých podujatí. Najťažšími oblasťami sú tiež administratívne aktivity - vybavovanie povolení, podávanie žiadostí a ich schvaľovanie. Veľkou prekážkou organizovania veľkých podujatí na Slovensku je nedostatočná špičková športová infraštruktúra a aj v prípade tej existujúcej veľké náklady na jej využitie na vrcholné podujatia. Ďalším veľkým problémom je nepredvídateľnosť finančnej podpory celkovej organizácie zo strany štátu, ktorá znemožňuje dlhodobé strategické plánovanie a sťažuje samotnú kandidatúru na usporiadanie veľkých medzinárodných podujatí.  

   

  Budeme raz vidieť svetlo na konci tunela?

  Pozitívne však je, že aj v štátnych inštitúciách sa nachádzajú ľudia, ktorí majú záujem o zmenu, vytvorenie logických schém, pomoci. Aktuálne problémy sa identifikovali, diery v systéme sa našli. Teraz je dôležité, aby sa vláda začala venovať aj športu, zapracovala ho do dlhodobých stratégii a nepovažovali túto oblasť, len ako zábavu, nepodstatnú oblasť. Nevenovala sa témam, keď „horí", niekto zomrie kvôli nedostatkom (dieram v zákonoch) a koná sa až na popud a tlak verejnosti. Častokrát sa koná pod vplyvom emócií a riešenia sú neefektívne. Pokiaľ každá vláda začne riešiť šport od začiatku a nebude pokračovať v predchádzajúcich významných  projektoch/stratégiách, tak na Slovensku nikdy nič nevznikne. Šport má výrazný vplyv na zdravie, pohyb a fyzično je potrebné už od základných škôl v deťoch rozvíjať, systematicky a strategicky rozvíjať a podporovať projekty a myšlienky. Ďakovať na sociálnych sieťach za výkony Saganovi, či Vlhovej a fotiť sa s nimi je pekné, ale nevyrieši to situáciu. Kým sa to nezmení nebude o pár rokov komu gratulovať.

  Organizátor pretekov

  Cyklistický klub
  ŠK Cyklo-Tour Sereď

  Spoluorganizátori

  OZ Cyklisti z okolia Hlohovca
  OZ Mám rád cyklistiku

  Sledujte nás

  Kontakt

  ŠK Cyklo-Tour Sereď
  Dom kultúry, Školská 1
  Sereď, 92601

  IČO: 37838784
  IBAN: SK9809000000000201755426

  LIVE
  info
  Top