• de
 • en
 • sk
 • GDPR

  Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely odpovede na mail

  1. Udeľujete týmto súhlas ŠK Cyklo-Tour Sereď o.z., so sídlom Dom Kultúry Školská 1, Sereď, 92601, IČO 37838784, zapísaná na min.vnútra (ďalej len „Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

   • emailovú adresu
   • meno, priezvisko
   • telefónne číslo
  2. Vyššie vymenované údaje budú spracovaná za účelom:

   • odpoveď na správu - zaslanie e-mailové notifikácie, alebo zatelefonovanie ohľadom požadovanej otázky.
  3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 180 dní a to za účelom:

   • odpoveď na správu - zaslanie e-mailové notifikácie, alebo zatelefonovanie ohľadom požadovanej otázky.
  4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

   • žiadny ďalší spracovateľ
  5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

  6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to zaslaním emailu na kontaktnú adresu info@seredmaraton.sk so žiadosťou o odstránenie vyššie uvedených údajov.

  7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

   • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie môže mať za následok neodpovedania na Vami napísaný mail
   • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
   • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
   • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
   • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
   • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
   • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
   • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

  Race organizer

  Cycling club
  SK CYKLO-TOUR Sered

  Co-organizers

  OZ Cyklisti z okolia Hlohovca
  OZ Mam rad cyklistiku

  Follow us

  Contact

  SK Cyklo-Tour Sered
  Dom kultury, Skolska 1
  Sered, 92601, Slovakia

  ICO: 37838784
  IBAN: SK9809000000000201755426

  LIVE
  info
  Top